distrakcija – značenje

 

distrakcija (latinski distractio, prema distrahere – rascepkati, razvući):
1) odvajanje jednog dela od drugog, rastavljanje, razvlačenje;
2) u psihologiji: gubljenje koncentracije, rasejanost;
3) zabava, razonoda.