distrakcija – značenje

 

distrakcija (latinski distractio, prema distrahere – rascepkati, razvući):

1) odvajanje jednog dela od drugog, rastavljanje, razvlačenje;

2) u psihologiji: gubljenje koncentracije, rasejanost;

3) zabava, razonoda.