distribucija – značenje


distribucija (latinski distributio):
1) deoba, deljenje, raspodela; snabdevanje, dostavljanje, isporučivanje;
2) raspoređivanje, razvrstavanje, klasifikovanje;
3) u lingvistici: određivanje položaja nekog jezičkog elementa, konteksta u kojem se može naći.