distributer – značenje


distributer (francuski distributeur) – onaj koji obavlja distribuciju, koji deli, razdeljuje; snabdevač, isporučilac.