distrofija – značenje


distrofija (novolatinski dystrophia) – u medicini: slabljenje ili zakržljalost nekog organa ili tkiva usled nedovoljnog priliva hrane ili poremećaja u metabolizmu.