divergencija – značenje


divergencija (srednjovekovni latinski divergentia):
1) razilaženje, razmimoilaženje, odstupanje, udaljavanje; neslaganje;
2) u fizici: razilaženje zraka iz neke tačke;
3) u matematici: svojstvo niza ili reda da ne teži nekoj konačnoj, graničnoj vrednosti;
4) u biologiji: pojava razilaženja, razlikovanja osobina kod životinja ili biljaka iste vrste pod uticajem različitih životnih uslova.