divergencija – značenje

 

divergencija (srednjovekovni latinski divergentia):

1) razilaženje, razmimoilaženje, odstupanje, udaljavanje; neslaganje;

2) u fizici: razilaženje zraka iz neke tačke;

3) u matematici: svojstvo niza ili reda da ne teži nekoj konačnoj, graničnoj vrednosti;

4) u biologiji: pojava razilaženja, razlikovanja osobina kod životinja ili biljaka iste vrste pod uticajem različitih životnih uslova.