diverzija – značenje

 

diverzija (srednjovekovni latinski diversio, prema latinskom devertere – skrenuti, odvratiti):

1) vojno: vojna operacija koja se vrši odvojeno od centra bojišta da bi se odvukle protivničke snage i odvratila pažnja neprijatelja s glavnog bojišta;

2) vojno: napad u pozadini; akcija koju vrše grupe ili pojedinci u neprijateljskoj pozadini u cilju razaranja i uništavanja neprijateljskih objekata;

3) ilegalne akcije, sabotaže stranih agenata u nekoj zemlji (onesposobljavanje važnih vojnih i industrijskih objekata);

4) akcija preduzeta da bi se odvratila pažnja od pravog cilja ili da bi se zbunio protivnik;

5) namerno ometanje nekog poduhvata, destruktivan postupak.

 

diverzant (nemački Diversant):

1) onaj koji izvodi, vrši diverzije, učesnik u diverziji;

2) pripadnik specijalne jedinice sa zadatkom da ruši saobraćajnice, pruge, mostove itd.