dividenda – značenje


dividenda (latinski dividenda) – u ekonomiji: deo čiste dobiti koji se periodično isplaćuje za novac uložen u neki posao; deo zarade akcionarskog društva koji se deli svakom članu srazmerno akcijama koje poseduje.