divinizacija – značenje


divinizacija (francuski divinisation) – pripisivanje natprirodnih osobina nekome, proglašavanje nekoga za božanstvo, obožavanje.