divizija – značenje


divizija (francuski division) – najveća vojna jedinica sastavljena od nekoliko brigada ili pukova (pešadijska divizija, tenkovska divizija, artiljerijska divizija, oklopna divizija).