divizionizam – značenje


divizionizam (francuski divisionnisme) – slikarska tehnika stvorena u Francuskoj krajem XIX veka, s upotrebom vrlo malih obojenih površina koje gledane iz daljine daju celovitu sliku.