docent – značenje


docent (nemački Dozent) – početno zvanje nastavnika visokih škola i univerziteta; samostalni predavač na fakultetu, viši od asistenta a niži od vanrednog profesora.