dogma – značenje

 

dogma (grčki dógma):
1) šematizirano i apsolutizovano nekritičko mišljenje, stav zasnovan na autoritativnim sudovima, koji se usvaja bez proveravanja i šablonski primenjuje; načelo, postavka koja se smatra i usvaja kao tačna i neosporna;
2) u teologiji: verska načela, postavke koje su vernici dužni prihvatiti kao apsolutno tačne, bez ikakve kritike i provere; službena verska doktrina, zvanično učenje crkve;
3) figurativno: uopšte ono što se smatra kao nepogrešivo, neprikosnoveno, u što se mora verovati; tvrdnja koja se usvaja bez diskusije, zvanični stav, nametnuto mišljenje.

 

dogmatika:
1) teološka disciplina koja izlaže hrišćanske dogme po određenom sistemu; skup, sistem dogmi neke vere;
2) uopšte sistem dogmi, skup sistematski izloženih principa, postavki neke filozofske ili naučne škole, nekog učenja, pokreta i sl.

 

dogmatizam:
1) svako filozofsko učenje koje tvrdi da je, polazeći od aksioma, mogućno doći do apsolutne istine;
2) slepo, nekritičko prihvatanje dogmi, sklonost ka prihvatanju dogmi; nekritičko mišljenje koje se oslanja na dogme, koje ne podleže sumnji.