dogmatičan – značenje


dogmatičan, -čna, -čno (grčki dogmatikós):
1) koji se odnosi na dogme; koji se zasniva na dogmi, dogmatski;
2) koji veruje u dogme, privržen dogmama, koji se slepo drži dogmi, koji prihvata nametnuto učenje bez diskusije.