dogmatika – značenje


dogmatika (grčki dogmatikós):
1) deo teologije koji se bavi crkvenim dogmama; teološka disciplina koja izlaže hrišćanske dogme po određenom sistemu;
2) uopšte sistem dogmi, skup sistematski izloženih principa, postavki neke škole, učenja, pokreta.