dogmatizam – značenje


dogmatizam (grčki dogmatismós):
1) svako filozofsko učenje koje tvrdi da je, polazeći od aksioma, mogućno doći do apsolutne istine;
2) slepo, nekritičko prihvatanje dogmi, sklonost ka prihvatanju dogmi; nekritičko mišljenje koje se oslanja na dogme, koje ne podleže sumnji.