dolap – značenje


dolap (turski dolap):
1) orman s policama pričvršćen uza zid ili uzidan;
2) primitivna drvena pumpa za navodnjavanje koju okreće konj;
3) čekrk, vitao, motovilo.