dominion – značenje


dominion (engleski dominion) – istorijski: nekadašnji naziv za države (npr. Kanadu) koje su bile deo Britanskog carstva, ali su imale samoupravu.