dominion – značenje

 

dominion (engleski dominion od starofrancuskog dominion od latinskog dominium) – istorijski: nekadašnji naziv za države (npr. Kanadu) koje su bile deo Britanskog carstva, ali su imale samoupravu.