donator – značenje


donator (latinski donator):
1) onaj koji daje donacije, darodavac, darivalac; osoba koja je darovala nešto javnoj ustanovi, ktitor;
2) u medicini: davalac (krvi, tkiva ili organa za presađivanje).