dotacija – značenje

 

dotacija (latinski dotatio) – novčani iznos koji država, opština ili neka druga ustanova daje pojedincu ili preduzeću za ostvarenje određenih poslova, naročito u kulturi.

 

dotirati (latinski dotare) – da(va)ti dotaciju, finansijski potpomoći, potpomagati.