dotirati – značenje


dotirati (latinski dotare) – da(va)ti dotaciju (nekome), pomoći, pomagati dotacijom (neku organizaciju, ustanovu), finansijski potpomoći, potpomagati.