dramatičan – značenje

 

dramatičan, -čna, -čno (grčki dramatikós) – koji ima svojstva drame, koji je kao u drami; koji izaziva duboka osećanja; potresan, ozbiljan, napet, uzbudljiv.

 

dramatičnost – osobina onoga što je dramatično, napetost, uzbudljivost.