dramatičan – značenje


dramatičan, -čna, -čno (grčki dramatikós) – koji ima svojstva drame, koji je kao u drami, pun napetosti, veoma potresan, uzbudljiv; koji izaziva duboka osećanja.