dramatizacija – značenje

 

dramatizacija (francuski dramatisation) – prerada nekog književnog dela radi prikazivanja u pozorištu.