dramatizacija – značenje


dramatizacija (francuski dramatisation) – prerada nekog književnog dela radi prikazivanja u pozorištu.