drap – značenje


drap prid. neprom. (austrijski nemački drapp(farben)) – koji je boje peska, svetlosmeđ, žućkast.