draperija – značenje

 

draperija (francuski draperie):

1) bogato nabrana, obično teža, dugačka, neprovidna zavesa;

2) dekorativna tkanina koja visi u naborima kao zavesa (na vratima, prozorima i zidovima);

3) u likovnoj umetnosti: prikaz nabora odeće u slikarstvu i vajarstvu; tkanina kojom je zaodenuto ljudsko telo, kao izražajni, dekorativni element.