draperija – značenje

 

draperija (francuski draperie):

1) dugačka, neprovidna zavesa;

2) tkanina koja visi u naborima kao zavesa;

3) u likovnoj umetnosti: prikaz nabora odeće u slikarstvu i vajarstvu.