drozofila – značenje


drozofila (novolatinski drosophila) – u zoologiji: mali insekt dvokrilac, vinska mušica, Drosophila melanogaster; u nauci se koristi za ispitivanje naslednih osobina.