đul – značenje

 

đul (turski gül od persijskog gul) – ruža.

 

đul-bašta – vrt zasađen ružama, ružičnjak.

 

đulić (deminutiv od đul) – mlada ruža, ružica; ružin pupoljak.