đule – značenje


đule (turski gülle):
1) topovska kugla, tane;
2) kugla (najčešće gvozdena) za različite namene (za gimnastičke vežbe, održavanje ravnoteže na kantaru i dr.);
3) okrugao predmet, lopta, grudva.