đule – značenje


đule = đunle (turski gülle):
1) vojno i istorijski: topovska kugla;
2) zastarelo: puščano zrno, metak;
3) kugla (najčešće gvozdena) za različite namene (za gimnastičke vežbe, održavanje ravnoteže na kantaru i dr.);
4) okrugao predmet, lopta, grudva.