đumruk – značenje

 

đumruk (turski gümrük) – istorijski: carina, trošarina, taksa za prolaz.