džebana – značenje


džebana (turski cebhane, cepane):
1) barut i olovo, municija;
2) mesto gde se skladišti municija.