džebana – značenje

 

džebana (turski cebhane, cepane od persijskog ğebehāne):

1) barut i olovo, municija;

2) mesto gde se skladišti municija.