džebana – značenje

 

džebana (turski cebhane, cepane od persijskog ğebehāne):
1) barut i olovo, municija;
2) mesto gde se skladišti municija.