dževa – značenje

 

dževa (turski cefa od arapskog ğäfā’) – familijarno: svađa, prepirka; vika, galama.