dži-pi-es – značenje


dži-pi-es (engleski GPS, skraćeno od Global Positioning System):
1) globalni sistem satelita koji upućuju radio-signal ka površini Zemlje;
2) uređaj koji, na osnovu tih signala, može odrediti tačan položaj (geografsku širinu, geografsku dužinu i nadmorsku visinu) na bilo kom mestu na planeti.