džidža – značenje


džidža (turski cici):
1) dečja igračka; zvečka;
2) jeftin nakit, imitacija pravog nakita;
3) sitan predmet, drangulija.