džidža – značenje

 

džidža (turski cici):

1) dečja igračka; zvečka;

2) jeftin nakit, imitacija pravog nakita;

3) sitan predmet, drangulija.