džin – značenje

 

džin (turski cin od arapskog ğinn):

1) div, gorostas;

2) prema islamskom verovanju, natprirodno biće, demon.

 

džin (engleski gin od holandskog genever) – rakija od žita aromatizovana bobicama od kleke.