džin – značenje


džin (turski cin):
1) mitološko natprirodno biće ljudskog lika, ogromnog rasta i snage, div, gorostas;
2) prema islamskom verovanju, natprirodno duhovno zlo biće, demon, đavo.


džin (engleski gin) – vrsta rakije poreklom iz Engleske i Holandije koja se dobija destilacijom komine spravljene s klekom, bademom i korijanderom.