džin – značenje

 

džin (turski cin od arapskog ğinn):
1) mitološko natprirodno biće ljudskog lika, ogromnog rasta i snage, div, gorostas;
2) prema islamskom verovanju, natprirodno duhovno zlo biće, demon, đavo.

 

džin (engleski gin od holandskog genever) – vrsta rakije poreklom iz Engleske i Holandije koja se dobija destilacijom komine spravljene s klekom, bademom i korijanderom.