ebonit – značenje


ebonit (engleski ebony) – čvrsta plastična masa tamne boje koja se dobija vulkanizacijom kaučuka sa znatnom količinom sumpora, tvrda guma.