edicija – značenje


edicija (latinski editio):
1) štampano delo, izdanje;
2) niz štampanih knjiga ili publikacija koje čine jednu celinu; serija knjiga istog izdanja, tematski ili na neki drugi način povezanih.