efektivan – značenje


efektivan, -vna, -vno (srednjovekovni latinski effectivus):
1) koji postoji, stvaran, realan, istinski, pravi;
2) koji se realizuje u gotovini (o novcu);
3) efikasan.