efektor – značenje


efektor (latinski effector) – u anatomiji: nerv koji prenosi impuls od centralnog nervnog sistema do mišića i žlezda, aktivirajući ih.