efemeran – značenje


efemeran, -rna, -rno (grčki ephēmeros):
1) koji traje samo jedan dan; kratkotrajan, privremen, prolazan; uzgredan;
2) koji je bez trajne vrednosti, koji neće ostaviti tragova.