efemeran – značenje

 

efemeran (grčki ephēmeros):

1) privremen, prolazan, kratkotrajan;

2) koji traje samo jedan dan, jednodnevan;

3) koji je bez trajne vrednosti, koji neće ostaviti tragova.

 

efemernost – osobina onoga što je efemerno, kratkotrajnost, privremenost, prolaznost, beznačajnost.