efemeran – značenje

 

efemeran (grčki ephēmeros):

1) koji traje samo jedan dan; kratkotrajan, privremen, prolazan;

2) koji je bez trajne vrednosti, koji neće ostaviti tragova.

 

efemernost – osobina onoga što je efemerno, kratkotrajnost, privremenost, prolaznost.