efemeran – značenje

 

efemeran, -rna, -rno (grčki ephēmeros):
1) koji traje samo jedan dan; kratkotrajan, privremen, prolazan;
2) koji je bez trajne vrednosti, koji neće ostaviti tragova.

 

efemernost – osobina onoga što je efemerno, kratkotrajnost, privremenost, prolaznost.