efikasan – značenje


efikasan, -sna, -sno (francuski efficace) – koji postiže željeni rezultat, uspešan, delotvoran.