eflorescencija – značenje


eflorescencija (novolatinski efflorescentia):
1) u botanici: cvetanje, doba cvetanja;
2) u medicini: postojanje bubuljica, ospica i sličnih promena na koži i sluznicama;
3) u hemiji: izbijanje sonih kristala na površini čvrstih tela.