efulguracija – značenje


efulguracija (novolatinski effulguratio):
1) osvetljavanje, sevanje, blistanje;
2) iznenadni nastanak nečeg novog.