egoizam – značenje

 

egoizam (francuski ègoisme) – pretpostavljanje vlastitih interesa interesima drugih ili opštim interesima, sebičnost, samoživost, samoljublje.

 

egoist(a) (francuski égoiste) – sebičan, samoživ čovek, sebičnjak.