egoizam – značenje

 

egoizam (francuski ègoisme):

1) sebičnost, samoživost, samoljublje;

2) u filozofiji: shvatanje koje se, u praktično-etičkom pogledu, upravlja samo osećanjem svoga ja i ima koren u pranagonu sopstvenog samoodržanja.

 

egoista (francuski égoiste) – sebičan, samoživ čovek, sebičnjak.