egolatrija – značenje


egolatrija (latinski ego ’ja’, grčki latreía ’obožavanje’) – u psihologiji: kult samog sebe, samoobožavanje; preterana ljubav prema samom sebi, samoljublje.