egotizam – značenje


egotizam (francuski égotisme) – u psihologiji: jako izražen egoizam; manija da se govori o sebi; shvatanje koje se upravlja samo osećanjem svoga „ja” i ima koren u pranagonu sopstvenog samoodržanja.