egotizam – značenje

 

egotizam (francuski égotisme) – u psihologiji: jako izražen egoizam; manija da se govori o sebi; shvatanje koje se upravlja samo osećanjem svoga „ja” i ima koren u pranagonu sopstvenog samoodržanja.

 

egotist(a) – čovek koji se odlikuje egotizmom, preterano samoljubiv čovek.