egzacerbacija – značenje


egzacerbacija (novolatinski exacerbatio) – u medicini: pogoršanje u toku bolesti, pojačavanje simptoma.