egzaktan – značenje


egzaktan, -tna, -tno (latinski exactus) – koji potpuno odgovara stvarnosti, tačan, precizan, veran (egzaktne nauke – prirodne nauke koje teže za tačno određenim saznanjima, koja bi se mogla matematičkim i eksperimentalnim putem izložiti i dokazati (biologija, fizika, astronomija i dr.)).