egzarh – značenje


egzarh (grčki éxarchos):
1) istorijski: vojskovođa, carski namesnik u Vizantiji;
2) u pravoslavnoj crkvi, patrijaršijski namesnik, episkop kojem je patrijarh ustupio deo svojih prava; poglavar određene crkvene oblasti ili samostalne crkve.