egzekucija – značenje


egzekucija (latinski exsecutio):
1) izvršenje, izvršavanje, sprovođenje;
2) izvršavanje sudske presude ili administrativne odluke prinudnim merama (prisilna naplata duga, zaplena imovine dužnika i sl.);
3) izvršenje smrtne kazne, pogubljenje, smaknuće.