egzemplaran – značenje


egzemplaran, -rna, -rno (latinski exemplaris):
1) koji služi kao primer, uzor, primeran, uzoran;
2) koji služi za opomenu, zastrašivanje radi odvraćanja od sličnih dela (egzemplarna kazna).