egzistencija – značenje

 

egzistencija (latinski existentia, prema existere – postojati):
1) postojanje, bivstvovanje, bitisanje, život;
2) način života, održavanje života, preživljavanje, opstanak.

 

egzistirati (latinski existere):
1) postojati, živeti, biti;
2) održavati se u životu, preživljavati.