egzistencija – značenje


egzistencija (latinski existentia):
1) postojanje, bivstvovanje, bitisanje, život;
2) način života, održavanje života, preživljavanje, opstanak (boriti se za egzistenciju).