egzistencija – značenje

 

egzistencija (latinski existentia, prema existere – postojati):
1) postojanje, bivstvovanje, bitisanje, život;
2) način života, održavanje života, preživljavanje, opstanak (boriti se za egzistenciju).