egzistencija – značenje

 

egzistencija (latinski existentia, prema existere – postojati):

1) postojanje, bivstvovanje, bitisanje, život;

2) način života, održavanje života, preživljavanje, opstanak.

 

egzistirati (latinski existere):

1) postojati, živeti, biti;

2) održavati se u životu, preživljavati.